celebrity2use | BUY. HELP. FEEL. | solidarity shop

Nie wszystkie piękne i mądre projekty odnoszą sukces.

Stworzyliśmy projekt wyjątkowy. Transparentny pod względem wspierania finansowego fundacji jak żaden inny. Byliśmy prekursorami – nikt inny przed nami nie sprzedawał w Polsce ubrań gwiazd. Nikt inny nie stworzył sklepu, w którym klienci sami wpłacają 60% ceny na rachunki bankowe NGOsów. Dzięki współpracy z Anią i Magdą ze Stowarzyszenia Zero Waste Polska zrozumieliśmy i wdrożyliśmy w nasz biznes model idee dawania drugiego życia ubraniom i dbania o Planetę.

Dziękujemy wszystkim, którzy z nami współtworzyli ten projekt z Dominiką i Anią na czele. Również Paulinie oraz jej teamowi. Dziennikarkom i dziennikarzom, blogerkom i blogerom oraz wszelkim innym twórcom, którzy z własnej inicjatywy o nas pisali. Dziękujemy zaangażowanym i promującym nas osobom publicznym. Dobrym duchom z fundacji i stowarzyszeń. Naszym Cudownym Klientkom i Klientom. Wszystkim, z którymi udało się nam czynić dobro, a których nie sposób tu wymienić. Przepraszamy też tych, których zawiedliśmy. Uwierzcie, że nie mieliśmy złych intencji.

Stworzyliśmy razem wiele jak na projekt bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego ze strony inwestorów. Mimo, że pisaliśmy do wielu osób ze świata biznesu i przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów z wpływowymi osobami, nikt w latach 2017-2019 nie uwierzył w nasz pomysł, nikt nie rozumiał wówczas ani circular economy ani odpowiedzialnego biznesu w branży modowej. Szkoda bo w 2020 r. jest już całe mnóstwo dowodów – od danych naukowych po przykłady podobnych biznesów, które potwierdzają, że to co tworzyliśmy działa, jest zgodne z duchem czasów i potrzebuje ludzi, którzy tę ideę zechcą wesprzeć, również finansowo.

Popełniliśmy całe mnóstwo błędów. Nie byliśmy konsekwentni. Zabrakło nam wiary. Czasem tak jest... Ważne, że idee, które wspieraliśmy, rozprzestrzeniły się w mainstreamie. Wierzymy, że świat – szczególnie młode pokolenie, idzie w dobrym kierunku.

Każdy biznes tworzą ludzie. Nam zabrakło siły, inwestora i nadziei, że się uda. Za to bardzo dużo się nauczyliśmy. Wszystko jeszcze przed nami.

Nie żegnamy się, a mówimy do zobaczenia!

Gosia i Emanuele

celebrity2use team

Buy. Help. Feel.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA, KTÓRYM POMAGASZ KUPUJĄC W CELEBRITY2USE