CWII (CENTRUM WSPARCIA IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK)

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, w skrócie CWII, to stowarzyszenie, które działa na rzecz integracji międzykulturowej oraz świadczy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie imigrantom. Celem ich pracy jest także promocja zmian systemowych na rzecz bardziej zintegrowanego, przyjaznego miasta, świadomie zarządzającego migracjami.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego i doradztwo zawodowe dla cudzoziemców.

Wyświetlanie 1–12 z 23 wyników