Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca ma za zadanie ujednolicić oraz usprawnić proces komunikacji pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, fundacjami działającymi na rzecz pieczy zastępczej oraz światem pracodawców.

Jej celem statutowym jest pomoc młodym ludziom w znalezieniu pracy i źródła utrzymania. Wsparcie w tym zakresie jest bardzo ważne, aby po wyjściu z placówki lub rodziny zastępczej mogliby utrzymać się samodzielnie i dalej kroczyć ustaloną przez siebie ścieżką kariery zawodowej.

Jednym z projektów, który powstał z inicjatywy Fundacji jest Bank Ubrań. To na jego wsparcie zostanie przeznaczony Solidarity Tax czyli podatek solidarnościowy ze sprzedaży ubrań celebrytów.

Bank Ubrań jest inicjatywą społeczną, która w szczytnym celu łączy biznes ze światem mody.
Wspiera bowiem młode kobiety pochodzące z pieczy zastępczej, którym z różnych przyczyn na początku drogi zawodowej jest trudniej niż innym. Pomaga im w dobrym starcie zawodowym, edukując jednocześnie w zakresie dbania o środowisko. Promuje gospodarkę obiegu zamkniętego (circular economy), trend współdzielenia w modzie (sharing economy) oraz dążenia do ograniczenia wytwarzania odpadów (zero waste).

Wyświetlanie jednego wyniku

  • Sukienka ZARA od Marty Karwackiej

    200.00 100.00
    Dodaj do koszyka
  • Sukienka Lilly D’Ohro od Marty Karwackiej

    400.00 150.00
    Dodaj do koszyka