Fundacja Wolność od Religii

Misją Fundacji Wolność od Religii jest ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz obrona przed religią.
Jej celami statutowymi są m.in.:
1) działania na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa,
2) wspieranie procesu edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej,
3) rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego,
4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego.

Wyświetlanie jednego wyniku

 • Nergal FanArt #7 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE
 • Nergal FanArt #6 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE
 • Nergal FanArt #5 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE
 • Nergal FanArt #4 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE
 • Nergal FanArt #3 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE
 • Nergal FanArt #2 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE
 • Nergal FanArt #1 – SPRZEDANY

  SPRZEDANE