Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „REKS”

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „REKS” – do działań stowarzyszenia należy wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, a także zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących.

Ich praca opiera się w całości na wolontariacie.

Wyświetlanie jednego wyniku