PARTNERZY & SOLIDARITY TAX

KIM SĄ NASI PARTNERZY?

 • Nasi Partnerzy to zaufane, starannie dobrane organizacje czyli fundacje, stowarzyszenia, których celem jest pomaganie innym. Czyli komu?

  Uchodźcom, mniejszościom narodowym i seksualnym, osobom chorym, potrzebującym dzieciom, organizacjom wspierającym kulturę, walczącym o prawa kobiet, o ochronę zwierząt i przyrody oraz innym.

 • Dzięki Twoim zakupom zawsze 60% ceny trafia obowiązkowo na rachunek bankowy jednej z organizacji.

  Tę wpłatę nazwaliśmy Solidarity Tax czyli podatkiem solidarnościowym. My nie pośredniczymy w jej przekazaniu.

Jak to działa?

 • Celebryci przekazujący rzeczy mogą wskazać organizację, która otrzyma wsparcie z ich sprzedaży, ale mogą też zostawić ten wybór Tobie.
 • Ten procent ceny przeznaczony na rzecz naszych Partnerów nazwaliśmy podatkiem solidarnościowym – Solidarity Tax.
 • Dzięki opracowanej przez nas metodzie płatności masz pewność, że część ceny za zakup przekazujesz bezpośrednio na rachunek bankowy jednego z naszych Partnerów.
 • Wpłata nie jest dodatkową kwotą, lecz częścią ceny, a celebrity2use nie pośredniczy w jej przekazywaniu.
 • Taki podział ceny jest warunkiem sprzedaży rzeczy.

NASI PARTNERZY

Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji, na różnego typu działania i akcje wpływające na kształt prawa i jego stosowanie, a także na szeroko pojęte działania edukacyjne.

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

CWII to stowarzyszenie, które działa na rzecz integracji międzykulturowej oraz świadczy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie imigrantom. Celem ich pracy jest także promocja zmian systemowych na rzecz bardziej zintegrowanego, przyjaznego miasta, świadomie zarządzającego migracjami.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego i doradztwo zawodowe dla cudzoziemców.

DKMS

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych, zaś jej celem statutowym jest rejestracja jak największej ilości dawców.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

rejestrację dawców oraz na promowanie nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Fundacja Ambasada Dobroczynności

To nowoczesna fundacja o modelu biznesowym, który ułatwia zaangażowanie się w dodatkowe działania medialne biznesmenów, gwiazd i polityków. Jej celem jest m.in. wspomaganie działań na rzecz ochrony zdrowia w zakresie rozwoju dzieci, w tym wspieranie inicjatyw edukacyjnych.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz niesienie pomocy osobom, rodzinom pokrzywdzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie.

Fundacja Imienia Szymona Szczepańskiego

Powstała by pomagać Chorym Dzieciom i Ich Rodzinom. Wspierają takie rodziny finansowo, duchowo, ale również merytorycznie bazując na swoich trudnych doświadczeniach i prywatnych kontaktach z najlepszymi specjalistami w Europie i na świecie.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc rodzinom, które szukają lekarzy specjalistów do pomocy ich chorym dzieciom za granicą, a także na doposażenie polskich szpitali w sprzęt, który na Zachodzie jest standardem, a polskie szpitale muszą go wypożyczać (np. neuronawigację) lub jest w ogóle nieosiągalny (np. endoskop do niskoinwazyjnych zabiegów neurochirurgicznych).

Fundacja “Pomóż Im”

Jej działania wspierają Domowe Hospicjum dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi oraz Punkt konsultacyjny prowadzony w ramach opieki perinatalnej. Priorytetem fundacji jest poprawa jakości życia oraz dawanie nadziei i oparcia dla małych pacjentów i ich rodzin w najtrudniejszym okresie ich życia.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów i psychologów, wsparcie duchowe, asystenta rodziny i pracownika socjalnego – wszystkich, których praca ma na celu wsparcie pacjentów i ich rodzinę.

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

Zapewnia dzieciom, młodzieży i osobom starszym bezpieczne i szczęśliwe życie. Prowadzi 2 domy dzienne dla dzieci pochodzących z najbiedniejszych dzielnic Warszawy oraz prowadzi regularne spotkania dla osób samotnych. Podopieczni pochodzą m.in. z rodzin z dysfunkcjami i problemami alkoholowymi. Fundacja zapewnia im codzienną opiekę, w tym posiłki, a także prowadzi wsparcie edukacyjne i rozwojowe.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

program dożywiania dzieci Wielki Talerz. To program, dzięki któremu dziecko potrzebujące pomocy, codziennie otrzymuje zdrowe posiłki.

Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA

Misją Fundacji jest skuteczna realizacja prawa ochrony zwierząt w Polsce oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu naprawę systemu ochrony zwierząt w Polsce. Organizacja brała udział m.in. w protestach przeciwko wprowadzeniu gospodarki łowieckiej w Rezerwacie Las Warmiński.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych, podejmowanie interwencji administracyjnych głównie związanych z realizacją ustawowych obowiązków samorządów gminnych oraz na prowadzenie kampanii na rzecz zmiany przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Piękne Anioły

Piękne Anioły to stowarzyszenie, które daje szansę na lepszy rozwój dzieciom i młodzieży poprzez zmianę ich najbliższego otoczenia. Działają po to aby każde dziecko które wezmą pod swoje skrzydła miało swoje własne łóżko, miejsce do odrabiania lekcji, przestrzeń do zabawy, a tym samym równy start jak jego rówieśnicy.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

zmianę najbliższego otoczenia dzieci i w konsekwencji umożliwienie im normalnych warunki do rozwoju w ramach jednego z programów, które w danej chwili stowarzyszenie realizuje.

Synapsis

Fundacja działająca na rzecz osób z autyzmem. Oferuje profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym oraz ich rodzinom. Wypracowuje i wdraża systemowe rozwiązania, które poprawiają jakość ich życia.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

Na wczesną, tj. przed 3 rokiem życia, diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Program ten umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i interwencję już w pierwszych miesiącach życia.

Tolerado

Tolerado jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób LGBT w Polsce. Zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji, służy pomocą psychologiczną i prawną, prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne, organizuje queerowe wydarzenia kulturalne, happeningi, festiwale oraz prowadzi regularne spotkania członków i członkiń oraz sympatyków. Jest organizatorem Trójmiejskich Dni Równości oraz Trójmiejskiego Marszu Równości.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc psychologiczną i prawną osobom LGBT i ich rodzinom, organizację wydarzeń na rzecz edukacji równościowej oraz prowadzenie działań wspierających osoby narażone na dyskryminację.

Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Od 20 lat Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę #MatioFundacja opiekuje się chorymi na tą rzadką, nieleuczalną chorobę genetyczną. Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Większość z nas nie ma świadomości, że może być nosicielem uszkodzonego genu wywołującego mukowiscydozę.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc rodzinom i chorym na mukowiscydozę, organizację kampanii społecznej- Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, wspieranie badań naukowych nad chorobą i współfinansowanie publikacji dotyczących choroby.

Fundacja Ekomini

Jest niezależną organizacją non-profit, działającą na terenie całej Polski. Jej misją jest szeroko rozumiana edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Niezwykle istotne jest dla niej również przełamywanie barier międzypokoleniowych i tworzenie zdrowych relacji na linii dziecko – dorosły.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

nauczanie dzieci oszczędzania, przedsiębiorczości, zarządzania swoimi zasobami czy relacjami międzyludzkimi w ramach jednego z projektów, który w danym momencie prowadzi fundacja.

Fundacja Mam Marzenie

Jej misją jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chcą dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

spełnianie kolejnych marzeń chorych dzieci. Od początku swojej działalności aż do dziś Fundacja spełniła w sumie ponad 7500 marzeń chorych dzieci.

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „REKS”

Do ich działań należy wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, a także zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących. Ich praca opiera się w całości na wolontariacie.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc konkretnym zwierzętom.

Fundacja Wolność od Religii

Misją Fundacji Wolność od Religii jest ochrona praw mniejszości bezwyznaniowej oraz obrona przed religią.
Jej celem statutowym jest m.in. działanie na rzecz informowania opinii publicznej w kwestiach dotyczących ateizmu i promowanie konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła i państwa, a także rozwój świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

działania statutowe fundacji związane z realizacją aktualnie realizowanego programu.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, działającą od 1981 roku na rzecz dzieci. Posiada 22 oddziały terenowe. W Warszawie udziela kompleksowej pomocy, prowadząc diagnozy, terapie,porady prawne, mediacje, prowadzi także grupy wsparcia dla  rodziców i opiekunów, szkolenia dla profesjonalistów zajmujących się pomocą dziecku. Organizuje cykliczne projekty, m.in Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, zbiórki publiczne, koncerty, akcje CSR.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową i promocyjną KOPD.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

buduje świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. Od 2004 roku pomaga osobom, którym niepełnosprawność utrudnia bądź uniemożliwia niezależne życie. Każdego roku regularnie wspiera blisko 200 osób. Ich tragedią jest to, że nie mogą pomóc kolejnym potrzebującym, bo nie mają na to miejsca!Dlatego…

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

budowę Osady Janaszkowo – miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą uczyły się jak żyć mimo wielu ograniczeń. Tutaj zaczną żyć od nowa – www.OsadaJanaszkowo.pl

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

ma za zadanie pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy i źródła utrzymania. Wsparcie w tym zakresie jest bardzo ważne, aby po wyjściu z placówki lub rodziny zastępczej mogliby utrzymać się samodzielnie i dalej kroczyć ustaloną przez siebie ścieżką kariery zawodowej.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

projekt Bank Ubrań, który jest inicjatywą społeczną łączącą w szczytnym celu biznes ze światem mody.
Wspiera bowiem młode kobiety pochodzące z pieczy zastępczej, którym z różnych przyczyn na początku drogi zawodowej jest trudniej niż innym. Pomaga im w dobrym starcie zawodowym, edukując jednocześnie w zakresie dbania o środowisko.