PARTNERZY & SOLIDARITY TAX

KIM SĄ NASI PARTNERZY?

 • Nasi Partnerzy to zaufane, starannie dobrane organizacje czyli fundacje, stowarzyszenia, których celem jest pomaganie innym. Czyli komu?

  Uchodźcom, mniejszościom narodowym i seksualnym, osobom chorym, potrzebującym dzieciom, organizacjom wspierającym kulturę, walczącym o prawa kobiet, o ochronę zwierząt i przyrody oraz innym.

 • Dzięki Twoim zakupom zawsze 60% ceny trafia obowiązkowo na rachunek bankowy jednej z organizacji.

  Tę wpłatę nazwaliśmy Solidarity Tax czyli podatkiem solidarnościowym. My nie pośredniczymy w jej przekazaniu.

NASI PARTNERZY

Centrum Praw Kobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej kobietom-ofiarom przemocy i dyskryminacji, na różnego typu działania i akcje wpływające na kształt prawa i jego stosowanie, a także na szeroko pojęte działania edukacyjne.

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

CWII to stowarzyszenie, które działa na rzecz integracji międzykulturowej oraz świadczy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie imigrantom. Celem ich pracy jest także promocja zmian systemowych na rzecz bardziej zintegrowanego, przyjaznego miasta, świadomie zarządzającego migracjami.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego i doradztwo zawodowe dla cudzoziemców.

DKMS

Misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych, zaś jej celem statutowym jest rejestracja jak największej ilości dawców.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

rejestrację dawców oraz na promowanie nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Fundacja Ambasada Dobroczynności

To nowoczesna fundacja o modelu biznesowym, który ułatwia zaangażowanie się w dodatkowe działania medialne biznesmenów, gwiazd i polityków. Jej celem jest m.in. wspomaganie działań na rzecz ochrony zdrowia w zakresie rozwoju dzieci, w tym wspieranie inicjatyw edukacyjnych.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz niesienie pomocy osobom, rodzinom pokrzywdzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie.

Fundacja Imienia Szymona Szczepańskiego

Powstała by pomagać Chorym Dzieciom i Ich Rodzinom. Wspierają takie rodziny finansowo, duchowo, ale również merytorycznie bazując na swoich trudnych doświadczeniach i prywatnych kontaktach z najlepszymi specjalistami w Europie i na świecie.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc rodzinom, które szukają lekarzy specjalistów do pomocy ich chorym dzieciom za granicą, a także na doposażenie polskich szpitali w sprzęt, który na Zachodzie jest standardem, a polskie szpitale muszą go wypożyczać (np. neuronawigację) lub jest w ogóle nieosiągalny (np. endoskop do niskoinwazyjnych zabiegów neurochirurgicznych).

Fundacja “Pomóż Im”

Jej działania wspierają Domowe Hospicjum dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi oraz Punkt konsultacyjny prowadzony w ramach opieki perinatalnej. Priorytetem fundacji jest poprawa jakości życia oraz dawanie nadziei i oparcia dla małych pacjentów i ich rodzin w najtrudniejszym okresie ich życia.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów i psychologów, wsparcie duchowe, asystenta rodziny i pracownika socjalnego – wszystkich, których praca ma na celu wsparcie pacjentów i ich rodzinę.

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

Zapewnia dzieciom, młodzieży i osobom starszym bezpieczne i szczęśliwe życie. Prowadzi 2 domy dzienne dla dzieci pochodzących z najbiedniejszych dzielnic Warszawy oraz prowadzi regularne spotkania dla osób samotnych. Podopieczni pochodzą m.in. z rodzin z dysfunkcjami i problemami alkoholowymi. Fundacja zapewnia im codzienną opiekę, w tym posiłki, a także prowadzi wsparcie edukacyjne i rozwojowe.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

program dożywiania dzieci Wielki Talerz. To program, dzięki któremu dziecko potrzebujące pomocy, codziennie otrzymuje zdrowe posiłki.

Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA

Misją Fundacji jest skuteczna realizacja prawa ochrony zwierząt w Polsce oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu naprawę systemu ochrony zwierząt w Polsce. Organizacja brała udział m.in. w protestach przeciwko wprowadzeniu gospodarki łowieckiej w Rezerwacie Las Warmiński.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych, podejmowanie interwencji administracyjnych głównie związanych z realizacją ustawowych obowiązków samorządów gminnych oraz na prowadzenie kampanii na rzecz zmiany przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Piękne Anioły

Piękne Anioły to stowarzyszenie, które daje szansę na lepszy rozwój dzieciom i młodzieży poprzez zmianę ich najbliższego otoczenia. Działają po to aby każde dziecko które wezmą pod swoje skrzydła miało swoje własne łóżko, miejsce do odrabiania lekcji, przestrzeń do zabawy, a tym samym równy start jak jego rówieśnicy.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

zmianę najbliższego otoczenia dzieci i w konsekwencji umożliwienie im normalnych warunki do rozwoju w ramach jednego z programów, które w danej chwili stowarzyszenie realizuje.

Synapsis

Fundacja działająca na rzecz osób z autyzmem. Oferuje profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym oraz ich rodzinom. Wypracowuje i wdraża systemowe rozwiązania, które poprawiają jakość ich życia.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

Na wczesną, tj. przed 3 rokiem życia, diagnozę dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Program ten umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i interwencję już w pierwszych miesiącach życia.

Tolerado

Tolerado jest stowarzyszeniem działającym na rzecz osób LGBT w Polsce. Zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji, służy pomocą psychologiczną i prawną, prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne, organizuje queerowe wydarzenia kulturalne, happeningi, festiwale oraz prowadzi regularne spotkania członków i członkiń oraz sympatyków. Jest organizatorem Trójmiejskich Dni Równości oraz Trójmiejskiego Marszu Równości.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc psychologiczną i prawną osobom LGBT i ich rodzinom, organizację wydarzeń na rzecz edukacji równościowej oraz prowadzenie działań wspierających osoby narażone na dyskryminację.

Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Od 20 lat Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę #MatioFundacja opiekuje się chorymi na tą rzadką, nieleuczalną chorobę genetyczną. Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi. Większość z nas nie ma świadomości, że może być nosicielem uszkodzonego genu wywołującego mukowiscydozę.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc rodzinom i chorym na mukowiscydozę, organizację kampanii społecznej- Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, wspieranie badań naukowych nad chorobą i współfinansowanie publikacji dotyczących choroby.

Fundacja Mam Marzenie

Jej misją jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chcą dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

spełnianie kolejnych marzeń chorych dzieci. Od początku swojej działalności aż do dziś Fundacja spełniła w sumie ponad 7500 marzeń chorych dzieci.

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „REKS”

Do ich działań należy wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, a także zapobieganie bezdomności zwierząt towarzyszących. Ich praca opiera się w całości na wolontariacie.

Solidarity Tax zostanie przeznaczony na

pomoc konkretnym zwierzętom.

Jak to działa?

 • Celebryci przekazujący rzeczy mogą wskazać organizację, która otrzyma wsparcie z ich sprzedaży, ale mogą też zostawić ten wybór Tobie.
 • Ten procent ceny przeznaczony na rzecz naszych Partnerów nazwaliśmy podatkiem solidarnościowym – Solidarity Tax.
 • Dzięki opracowanej przez nas metodzie płatności masz pewność, że część ceny za zakup przekazujesz bezpośrednio na rachunek bankowy jednego z naszych Partnerów.
 • Wpłata nie jest dodatkową kwotą, lecz częścią ceny, a celebrity2use nie pośredniczy w jej przekazywaniu.
 • Taki podział ceny jest warunkiem sprzedaży rzeczy.